Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ & ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Συνάντηση εργασίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Οιχαλίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10-8-2020 στο Πνευματικό Κέντρο Μαρία Κάλλας στο Μελιγαλά με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Στενυκλάρου, Ζευγολατιού, Λουτρού, Μελιγαλά, Ανθούσας, Δεσύλλα, Μάλτας Ανδανίας, Ηλέκτρας και Κωνσταντίνων του Δήμου Οιχαλίας τηρώντας τα μέτρα για την αποφυγή του Κορονοϊού, με θέμα συζήτησης πρόταση οριοθέτησης περιοχής αναδασμού στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Ανδανίας, Μελιγαλά και Οιχαλίας.
Παρουσιάστηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ώστε να ενημερωθούν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που περιλαμβάνει το σχέδιο του αναδασμού οι οποίοι ομόφωνα συμφώνησαν για την ενέργεια αυτή της δημοτικής αρχής παρόλο τη δυσκολία και του χρονοβόρου της διαδικασίας.
Παρευρισκόμενοι στη συνάντηση για την ενημέρωση ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημητρακόπουλος και Ντονάς, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γυπατίδης και ο Επιστημονικός Συνεργάτης κ. Μαλαπέρδας.
Επισημάνθηκε το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας στερείται παραλιακού τόξου, μεγάλων επενδύσεων και ότι ένα τέτοιο σχέδιο όπως αυτό του αναδασμού θα δώσει ώθηση για νέες καλλιέργειες και οικονομική ανάπτυξη στους κατοίκους της περιοχής.
Τα προγράμματα αναδασμού όπου έχουν εφαρμοστεί έως τώρα έχουν αποδείξει ότι αποτελούν σημαντικό μέτρο της πολιτικής της γης, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την ενίσχυση της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η οποία συμπεριλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
Η περιοχή του σχεδίου του αναδασμού που παρουσιάστηκε εκτείνεται νότια του οικισμού Διαβολιτσίου Δ.Ε. Ανδανίας, Δυτικά έως τα όρια του οικισμού Στενύκλαρος Δ.Ε. Μελιγαλά, Ανατολικά έως τα όρια της Τοπικής Κοινότητας Μερόπης, Δ.Ε. Οιχαλίας και φτάνει έως βόρεια της περιοχής του Σταθμού Σκάλας Δ.Ε. Μελιγαλά. Έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 30.405 στρέμματα. Από αυτά το 72,32% είναι ακάλυπτες (χέρσες) εκτάσεις και το 27,68% ελαιοκαλλιέργειες. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει καταρχάς την δήλωση από τουλάχιστον 20 ιδιοκτήτες ότι θέλουν να γίνει αναδασμός εντός της περιοχής.
Η Δημοτική Αρχή ζήτησε από τους Προέδρους να ενημερώσουν τους κατοίκους των Κοινοτήτων τους για το σχέδιο του αναδασμού και να πάρουν αποφάσεις τα τοπικά συμβούλια ώστε να γνωμοδοτήσουν λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση των ιδιοκτητών αλλά και τις έγγραφες δηλώσεις αυτών.
Με τον αναδασμό επιτυγχάνεται να κατασκευαστούν έργα στη περιοχή (αποστραγγιστικά, δρόμοι κλπ) αλλά και πλέον οι ιδιοκτησίες δεν θα είναι μικρής έκτασης και διάσπαρτες. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να είναι οικονομικά αποδοτικές οι καλλιέργειες και γενικά επέρχεται η οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Πρόσφατες αναρτήσεις