Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας ψήφισε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην ειδική ιστοσελίδα του Κτηματολογίου των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης.
 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

  • Επειδή η διαδικασία ως προς την χρονική προθεσμία των δύο ή τριών μηνών, κρίνεται ανεπαρκής,
  • Επειδή, η όλη διαδικασία πρέπει να υποστηριχθεί από κατάλληλους επιστήμονες (τοπογράφους, μηχανικούς κλπ), καθίσταται χρονοβόρος και δαπανηρή,
  • Επειδή, τα τέλη για τις ενστάσεις έχουν προσδιοριστεί και φθάνουν από 45€ έως 3.600€, ανάλογα με τον αριθμό των στρεμμάτων, δαπάνη η οποία είναι δυσβάσταχτη για τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, υπάρχει σοβαρή δυσαρέσκεια και η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη.

 
Για όλα τα παραπάνω προτείνεται:
 

  1. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουν, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι δημότες μας, να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις
  2. Να δοθεί τουλάχιστον διπλάσιος χρόνος ως προς την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
  3. Ζητάμε κατάργηση του δυσβάσταχτου τέλους υποβολής αντιρρήσεων, επειδή η οικονομική κατάσταση τόσο των ενδιαφερομένων δημοτών μας, όσο και γενικότερα της χώρας μας, δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
  4. Αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών με σκοπό την αναμόρφωσή τους. Για το δασικό τους χαρακτήρα με άλλα κριτήρια και με αεροφωτογραφίες νεώτερης χρονολογίας.
  5. Να γίνει αναστολή του νόμου ως προς την ποσόστωση των ασκεπών εκτάσεων  των ορεινών κυρίως περιοχών και εφ’ όσον οι δασικοί χάρτες του 1945 δεικνύουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις με πεζούλια, αλώνια κ.λπ. και εφόσον η ασκεπής έκταση είναι μεγαλύτερη της δασικής ολόκληρος ο αγρός να θεωρείται γεωργική γη.

Πρόσφατες αναρτήσεις