Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας με την αρ.159/2018 απόφαση ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών, που οδηγεί σε απώλεια της εξισωτικής αποζημίωσης εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους, αποχαρακτηρίζονται οι εξής 24 από τις 52 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας: Αγριλόβουνο, Δεσύλλα, Ηλέκτρα, Κάτω Μέλπεια, Κωνσταντίνοι,  Μάνδρα, Παραπούγκι, Κόκλα, Χρυσοχώρι, Ψάρι, Ανθούσα, Καλλιρόη, Μίλα, Νεοχώρι Ιθώμης, Πολίχνη, Σκάλα, Στενύκλαρος, Τσουκαλαίικα, Ανδανία, Καλύβια, Κατσαρού, Λουτρό και Σιάμου.
Η έννοια των μειονεκτικών περιοχών που εισήχθη με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας και με αυτό ενός ελάχιστου ορίου πυκνότητας πληθυσμού ή η συντήρηση της υπαίθρου σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με απώτερο σκοπό «να ευνοήσει τις
γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών σ’ αυτές τις περιοχές», δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα γεωφυσικά και οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια των προαναφερθέντων περιοχών μας.
Κατά συνέπεια, η απένταξη αυτών των Τοπικών Κοινοτήτων θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και θα καταστήσει ιδιαίτερα επισφαλή την συνέχιση της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
Πέρα από άμεση επίδραση στην οικονομική βιωσιμότητα (εξισωτική αποζημίωση κ.λ.π.) η πιθανή απένταξη των περιοχών αυτών θα δημιουργήσει επί πλέον εμπόδια στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, καθώς και την δημιουργία νέων, λόγω της χαμηλής μοριοδότησης αυτών στα διάφορα προγράμματα αγροτοκτηνοτροφικής ανάπτυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την πρόταση που εισήχθη, για τη νέα οριοθέτηση του χάρτη των μειονεκτικών περιοχών, η οποία θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους
ελαιοπαραγωγούς, τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους των μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, οι οποίοι θα στερηθούν τα ποσά των εξισωτικών αποζημιώσεων από την 1-1-2019.
Ιδιαίτερα για τους ελαιοπαραγωγούς η μη καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων, θα επιδεινώσει την ήδη δυσμενή κατάσταση. Το επίπεδο της αστάθειας των τιμών σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική κρίση και την κλιματική αλλαγή, θα συρρικνώσει περαιτέρω το εισόδημα από γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με απρόβλεπτες, για τα  νοικοκυριά, συνέπειες.
Ο Δήμος Οιχαλίας, που φθίνει συνεχώς πληθυσμιακά, χαρακτηρίζεται ως ημιορεινός και μειονεκτικός Δήμος, που η κύρια απασχόληση και πηγή εσόδων των κατοίκων του είναι η δραστηριότητα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.»