Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ κ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας στην ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς συνεδρίασή του της 13-7-2021 ύστερα από την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημάρχου Οιχαλίας κ.Χριστόπουλου – Χαντζάρα Αναστάσιου, με την αριθμ.46/2021(ΑΔΑ : 6ΠΠ5ΩΞ4-809)  απόφασή του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ(ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

  1. Να εκφραστούν στην οικογένεια του εκλιπόντος θερμά συλλυπητήρια.
  2. Να παρακολουθήσουν η Δήμαρχος Οιχαλίας και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την τελετή κηδείας του συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος των οικείων του.
  3. Να εκφωνήσει πρεπόντως σύντομο επικήδειο λόγο η Δήμαρχος Οιχαλίας κ.Γεωργακοπούλου Παναγιώτα.
  4. Η δαπάνη των εξόδων κηδείας του εκλιπόντος να καλυφθεί από το Δήμο.
  5. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ