Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Στις 13-5-2024, θα πραγματοποιηθεί η 2 η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας».

Στις 13-5-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί η 2 η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας».

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ (Ψ7Λ8ΩΞ4-ΩΡ4)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ (Ψ7Λ8ΩΞ4-ΩΡ4)