Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Οιχαλίας

Σας προσκαλούμε σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 25-11-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”, με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς τρέχοντος έτους».
Στη σύσκεψη αυτή θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:
⦁ Το σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού.
⦁ Τον προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης (π.χ. τον έλεγχο των ρεμάτων, τον καθαρισμό φρεατίων και αυλακιών για την ταχεία απορροή των υδάτων από το οδικό δίκτυο κ.λ.π.).
⦁ Την επισήμανση επικίνδυνων σημείων και περιοχών που πλήττονται συχνότερα.
⦁ Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς και
⦁ Το συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Πρόσφατες αναρτήσεις