Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Οιχαλίας

Σας προσκαλούμε σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 25-11-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”, με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς τρέχοντος έτους».
Στη σύσκεψη αυτή θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:
⦁ Το σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού.
⦁ Τον προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης (π.χ. τον έλεγχο των ρεμάτων, τον καθαρισμό φρεατίων και αυλακιών για την ταχεία απορροή των υδάτων από το οδικό δίκτυο κ.λ.π.).
⦁ Την επισήμανση επικίνδυνων σημείων και περιοχών που πλήττονται συχνότερα.
⦁ Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς και
⦁ Το συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου