ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Με την αριθμό 600/2020 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε επιτροπή για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών, έως και 30/4/2020 και για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος  σε ευπαθείς ομάδες :
ATT00159

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print