ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ARISTOIL" ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DETROP BOUTIQUE STHN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ