ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/8.