Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια  της αριθ. πρωτ. 15132/3-11-2016 ανακοίνωση μας, οι κάτοχοι των χωματουργικών μηχανημάτων , καλούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 8/11/2016 και ώρα 16.00 μια οικονομική προσφορά για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες :
Α) Βασιλικό –Νιχώρι  και Β) Μίλα –Καλλιρρόη
Επίσης θα προσκομιστεί :
Α) φορολογική ενημερότητα Β) ασφαλιστική ενημερότητα Γ) Ποινικό μητρώο και καταστατικό εταιρείας , εφόσον απαιτείται.

Πρόσφατες αναρτήσεις