ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως προσέλθετε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας» στην αίθουσα συνεδριάσεων την 07-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα:
ΘΕΜΑ : Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου οικ. Έτους 2018.
1-2017 (72ΟΘΩΞ4-8ΨΕ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print