Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ” :
145-2018 (ΩΘΞΦΩΞ4-ΞΗΦ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου