Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΡΡΙΖΟΥ Δ.Ε ΕΙΡΑΣ“.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέριες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΡΡΙΖΟΥ Δ.Ε ΕΙΡΑΣ“:
ΣΥΡΡΙΖΟ-ΤΕΥΔ_v1.0-1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΡΡΙΖΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΡΡΙΖΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ