Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ“.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέριες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια του έργουΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ“ :

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ-ΤΕΥΔ_v1.0-1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις