Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ” :
145-2018 (ΩΘΞΦΩΞ4-ΞΗΦ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ