Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δήμου Οιχαλίας » :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ

3. Α.Μ. 63.2021

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΕΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start

Πρόσφατες αναρτήσεις