ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Οιχαλίας»