Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον  συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ”
ΑΟΕ 195-2018 (Ω0ΞΧΩΞ4-ΞΤΙ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (ΨΗΑΣΩΞ4-ΡΥΞ)
ΤΕΥΔ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ