Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή γεφυριού εντός Τ.Κ. Καρνασίου για αποφυγή πλημμυρών».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά  το έργο «Κατασκευή γεφυριού εντός Τ.Κ. Καρνασίου για αποφυγή πλημμυρών» :
63-2018 (ΨΔ40ΩΞ4-ΜΓΓ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ (62ΓΗΩΞ4-Π0Ζ)
ΤΕΥΔ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ
 

Πρόσφατες αναρτήσεις