ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ”.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ” :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (736ΩΩΞ4-Α72) ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ
ΤΕΥΔ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου