Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» :
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ

Πρόσφατες αναρτήσεις