Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την Τρίτη 19-1-2016 ο Δήμαρχος Οιχαλίας παραβρέθηκε στην σύσκεψη εργασίας των Δημάρχων Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος κ.Τσιρώνη Γιάννη. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον αναπληρωτή υπουργό για την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής μας και επανέλαβε την έκκληση για την συνδρομή του υπουργείου στο μέιζον πρόβλημα της αέριας ρύπανσης που πλήτει το Δήμο μας, με την αποστολή περιβαλλοντικών επιθεωρητών.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο ΠΕΝ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :
1. Συνολική παραγόμενη ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων.
2. Εκτιμώμενη ποσότητα προς διαχείριση (επεξεργασία και διάθεση) των υπολειπόμενων συμμείκτων ΑΣΑ μετά την εφαρμογή διαλογής στην πηγή και εκτροπής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων.
3. Σημεία χωροθέτησης αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης υπολειπόμενων συμμείκτων ΑΣΑ τα οποία προτείνεται να αξιοποιηθούν (να αναγραφεί επίσης αν υπάρχει ή επίκειται περιβαλλοντική αδειοδότηση) και να εκτιμηθεί το κόστος κατασκευής των υποδομών τους και λειτουργίας τους.
4. Προγραμματισμός προσωρινής ή οριστικής διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ και ανάγκες χρηματοδότησης της λειτουργίας τους, κατά την μεταβατική περίοδο (είτε με διάθεση εξοπλισμού είτε με ενοικίαση).
Με στόχο την παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης, και της προσωρινής διαχείρισης των αποβλήτων ώστε άμεσα να κλείσουν οι χωματερές, να αναβαθμισθεί και επεκταθεί η ανακύκλωση καθώς και η εναρμόνιση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου με το νέο Εθνικό Σχέδιο, που προωθεί αρμονικά όλες τις πλευρές μιας σύγχρονης διαχείρισης, με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση στην πηγή, ανάκτηση, με επεξεργασία των αποβλήτων και με ελαχιστοποίηση της τελικής τους διάθεσης και να δοθούν λύσεις περιβαλλοντικά ασφαλείς και ορθολογικές, κοινωνικά επωφελείς, χαμηλού κόστους για τους πολίτες.
20160119_152522