ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΊΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη δημοπρασίας  για το έργο  “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΊΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”: 0.Εξώφυλλο 1.Τεχνική Έκθεση 1.Τεχνική Περιγραφή 2.Προμετρήσεις

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα