ΔΟΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Οιχαλίας, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα