ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» : 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας “Μηχανογραφικού υλικού(μελάνια, τόνερ, γραφίτες και λοιπά υλικά” : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διενέργεια της εργασίας «ηλεκτροδότησης χώρου πανηγύρεως Τοπικής Κοινότητας Μελιγαλά»,

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την Διενέργεια της εργασίας «ηλεκτροδότησης χώρου πανηγύρεως Τοπικής Κοινότητας Μελιγαλά» : 1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ 2-προσκληση ΜΕΛΕΤΗ-2019

Διενέργεια της προμήθειας « ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συσκευών και λοιπά υλικά».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας  « ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συσκευών και λοιπά υλικά» : 1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ 2-προσκληση

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας» στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες : 1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ 2-προσκληση

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα