Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Δήμος Οιχαλίας
0 comments March 3, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ». ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕ ΑΔΑΜ Ε.Σ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ-ΟΙΧΑΛΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments March 3, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ». : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΑΔΑΜ Ε.Σ.Υ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Περίληψη-Διακήρυξης_Υποέργο 1 με ΑΔΑ(6ΘΘΞΩΞ4-ΜΔΣ) και ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ […]

Read More