Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Δήμος Οιχαλίας
0 comments June 12, 2024

Πρόσληψη πέντε ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Οιχαλίας.

Πρόσληψη πέντε ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Οιχαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 22/4/2024 εως Παρασκευή 26/4/2023 και ωρα 15:00 στο mail meligala@otenet.gr ή στο Δημαρχείο  Μελιγαλά  ,    2ος όροφος κα Δέδε Μαρία Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments June 12, 2024

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την ειδικότητα ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ –ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (τρακτερ)

Ο Δήμος Οιχαλίας, ύστερα από την υπ’ αριθ.   36/2024  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής ,   η οποία εγκρίθηκε με την 27795/31-3-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου  , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments June 12, 2024

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ». ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΜΕ ΑΔΑΜ Ε.Σ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ-ΟΙΧΑΛΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙΟΥ-ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΣΟΛΑΚΙ […]

Read More
Δήμος Οιχαλίας
0 comments June 12, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ». : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΑΔΑΜ Ε.Σ.Υ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Περίληψη-Διακήρυξης_Υποέργο 1 με ΑΔΑ(6ΘΘΞΩΞ4-ΜΔΣ) και ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ […]

Read More