Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ Τ.Κ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

Πρόσφατες αναρτήσεις