ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ Τ.Κ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ