Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει για την χειμερινή περίοδο τηλεοπτικό μήνυμα, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Το σποτ μπορείτε να το παρακολουθείσετε στο παρακάτω link :
https://www.youtube.com/channel/UC7cMXhEAsyOdNb_f_3aeMSg

Πρόσφατες αναρτήσεις