Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την 27-2-2024 ημέρα Τρίτη, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

Την 27-2-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, προκειμένου να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2024 (Ρ68ΕΩΞ4-0ΨΑ) – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2024 (Ρ68ΕΩΞ4-0ΨΑ)

Πρόσφατες αναρτήσεις