Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την Παρασκευή 12/4, η 8η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

Την Παρασκευή 12/4, η 8η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2024 (6Σ4ΣΩΞ4-4ΜΨ)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2024 (6Σ4ΣΩΞ4-4ΜΨ)