Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την Παρασκευή 27/10 εκδήλωση για τον ήρωα του 1940 αεροπόρου ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ στην Τ.Κ ΜΙΛΑ