Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την Παρασκευή η 9η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

Την Παρασκευή η 9η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2024 (676ΒΩΞ4-ΓΒ5)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2024 (676ΒΩΞ4-ΓΒ5)