Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/2/2024 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ ΨΑΡΙΟΥ.

Την 29/2/2024,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψαρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2024 ΨΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2024 ΨΑΡΙΟΥ

Πρόσφατες αναρτήσεις