Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την Τετάρτη 15-5-2024 η 11η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

Την Τετάρτη 15-5-2024 η 11η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11-2024 (Ψ4ΑΣΩΞ4-ΨΩΙ) (1)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11-2024 (Ψ4ΑΣΩΞ4-ΨΩΙ) (1)