Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την Τετάρτη 17/4 η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας.

Την Τετάρτη 17/4 η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-2024 (6ΩΩΗΩΞ4-ΡΥΤ)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-2024 (6ΩΩΗΩΞ4-ΡΥΤ)