Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Την Τετάρτη 24/3 Διαδικτυακή ομιλία Συντονιστικής Επιτροπής 200 χρόνων (1821-2021), Ψάρι Μεσσηνίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού 200 χρόνων (1821-2021), Ψάρι Μεσσηνίας, σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση, που διοργανώνει την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 μμ.
Ομιλητές:
Δημήτρης Πανομήτρος, Αν. Καθηγητής Σχολής Ευέλπιδών: “Ντρέδες, το ιστορικό πλαίσιο”
Μαρία Λιακάκη, ιστορικός, Μ.Δ.E. και Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Αρκαδινοί Ντρέδες: το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα του Μοριά.
Ελένη Γκίνη, φιλόλογος, Μ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου : “Οι Ντρέδες στη Βιβλιογραφία”
Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος.
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft teams στην παρακάτω διεύθυνση…https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0828db5e801e4294b9dda8f6b31802f0%40thread.tacv2/1615827281832?context=%7b%22Tid%22%3a%220b9026d7-56ce-47f9-98a8-031394a518aa%22%2c%22Oid%22%3a%2217631e30-4d53-4bee-80ae-e40669834384%22%7d
Μπορείτε να συνδεθείτε είτε εγκαθιστώντας δωρεάν την εφαρμογή Microsoft Teams είτε επιλέγοντας να συνεχίσετε με τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε..
Για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης, παρακαλείσθε να συνδεθείτε από μία και μόνο ηλεκτρονική συσκευή, ώστε να μην υπερφορτωθεί το σύστημα και να έχετε το μικρόφωνό σας κλειστό. Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να αποσταλούν σε γραπτή μορφή μέσω του meeting chat, ώστε να απαντηθούν εγκαίρως.