Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 Η 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας» την 28-2-2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 4-2024 (9Β8ΕΩΞ4-ΞΔ5)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 4-2024 (9Β8ΕΩΞ4-ΞΔ5)

Πρόσφατες αναρτήσεις