Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/2/2024 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ.

Την 27/2/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιρρόης.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2024 ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2024 ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις