Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Το νερό είναι πηγή ζωής. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη σωστή του χρήση.