Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Είρας