ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.