Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ.

Ένα νέο μεγάλο έργο έχει ξεκινήσει και υλοποιείται στον Δήμο μας. Αφορά την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 9.500,00 μ και διατομής Φ355, από το αντλιοστάσιο του συνδέσμου ύδρευσης στον Αγ. Φλώρο έως και την δεξαμενή της τ.κ. Μελιγαλά.

Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου αγωγού ήταν επιβεβλημένη καθώς λύνεται ένα τεράστιο και χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης κυρίως της τ.κ. Μελιγαλά.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.633.064,52 €

Η Δημοτική αρχή με συνέπεια τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους δημότες.