Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Προγραμματική σύμβαση για τη συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στην Μεσσηνία με έδρα το Δήμο Καλαμάτας και περιοχή ευθύνης όλη τη Μεσσηνία, υπέγραψε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, ο Δήμαρχος Οιχαλίας κ.Σταθόπουλος, μαζί με τους υπολοίπους Δημάρχους της Μεσσηνίας και τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη.
Η ανωτέρω δράση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου.
Στο πλαίσιο της Δράσης 9.ii.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την «Λειτουργία one stop shop/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες».
Η Δράση αφορά τη σύσταση και λειτουργία για τρία έτη διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας στη Μεσσηνία με δικαιούχο το Δήμο Καλαμάτας και εταίρους τους Δήμους Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης, Τριφυλίας, Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης.
Οι Δήμοι-Εταίροι θα υποστηρίζονται και θα συνεργάζονται μέσω κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας.
Σκοπός είναι να καταπολεμηθεί με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός και με την αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού να προσφέρει ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλο το νομό Μεσσηνίας για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ατόμων και ομάδων όπως ΑΜΕΑ, δικαιούχοι του ΚΕΑ, Ρομά, άνεργοι, μετανάστες και άλλους ωφελούμενους προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγασθεί στο κτήριο της πρώην Καρδιολογικής του παλιού νοσοκομείου Καλαμάτας.

Νέα εικόνα

Πρόσφατες αναρτήσεις