ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ".

Υποβλήθηκε στης 04/12/2020 από τον Δήμο Οιχαλίας πρόταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων(ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού  προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με προϋπολογισμό 39.680,00 €. Η παρούσα πρόταση αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Οιχαλίας από το Πράσινο Ταμείο και καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός σημείου επαναφόρτισης οχημάτων  ανά 1000 κατοίκους εντός των ορίων του κάθε Δήμου. Με δεδομένο τον πληθυσμό του Δήμου θα πρέπει να χωροθετηθούν  τουλάχιστον 12 σημεία φόρτισης σε σημεία που θα υποδειχτούν στο σχέδιο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου