Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 ο Δήμος Οιχαλίας υπέβαλλε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων ανακύκλωσης προς όφελος των δημοτών, προϋπολογισμού 3.294.000€.
Η πρόταση περιλαμβάνει κάδους ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη γειτονιά αλλά και στα σπίτια των δημοτών, απορριμματοφόρα, πράσινο σημείο συλλογής, διαλογής κι επεξεργασίας των προϊόντων της ανακύκλωσης,κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων καθώς κι ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τρόπο ανακύκλωσης και τη χρησιμότητά της. Περιλαμβάνει επίσης ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας ογκωδών αντικειμένων
Ο Δήμος στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στους πράσινους κάδους ώστε να πετύχει εξοικονόμηση με μείωση του κόστους που θα επωμιστεί για την επεξεργασία τους. Είναι σημαντικό ότι, όπως έδειξε η οικονομοτεχνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε και υποβλήθηκε στο Υπουργείο, το κόστος για τη συνολική λειτουργία της διαχείρισης της ανακύκλωσης,μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικό αν συμπεριληφθεί και η διάθεση των προϊόντων.
Ο Δήμος Οιχαλίας προχωρά ακόμα ένα βήμα προς την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και το συμφέρον των πολιτών, με πρώτο βήμα την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, το οποίο θα μειώσει δραστικά τον τελικό όγκο των απορριμμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη βοήθεια της εταιρίας DATAGRID, η πρόταση του Δήμου Οιχαλίαςδιαθέτει εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη και είναι από τις πρώτες προτάσεις, αυτού του είδους, που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση από Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ