Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Οιχαλίας θα ξεκινήσει τη διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα οποία επιβαρύνουν περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά το Δήμο, προκειμένου να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης οχημάτων τέλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ), στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΩΨΨΗΩΞ4-Θ26)

Πρόσφατες αναρτήσεις